Kateřina Svobodová Brooker: Přehled rostlinných olejů pro aromaterapii #25

Objevte skvělé vlastnosti a účinky rostlinných olejů, které se využívají v aromaterapii jako tzv. nosné. Jak se liší od éterických a co obsahují? Podívejte se na přehled rostlinných olejů a přečtěte si, jak je správně skladovat a které z nich patří mezi nejkvalitnější. 

Rostlinným olejům se věnuje volné pokračování seriálu Fascinující svět aromatických rostlin, který pro vás tvoří Kateřina Svobodová Brooker. Předchozí díl, zaměřený na heřmánek římský, najdete tady. (For english version scroll down.)

Fascinující svět aromatických rostlin – část XXV.

Nosné oleje pocházejí z různých druhů rostlin. Chemicky se zcela liší od éterických olejů. Nosné oleje jsou smíchány s esenciálními oleji za účelem jejich zředění, zajištění správné konzistence masáže a usnadnění přenosu éterických olejů pokožkou.

Každý rostlinný olej má svou vlastní vůni, chemické vlastnosti, rychlost absorpce kůží a terapeutické účinky.

Jejich výběr závisí na typu pokožky a terapeutickém cíli.

Za nejlepší jsou považovány oleje lisované za studena, bez jakýchkoli konzervačních látek a přísad. Vysoce kvalitní jsou také macerované oleje.

Všechny oleje by měly být uchovávány v chladu a mimo silné světlo, aby se zpomalila jejich oxidace a rozklad. Některé oleje by neměly být skladovány v chladničce (např. avokádo).

5 hlavních tříd rostlinných olejů

Oleje lze rozdělit podle jejich použití do několika tříd:

1. Hlavní nosné oleje (tvoří 100 % báze)
Příklady: jojobový, arganový, mandlový

2. Procentní oleje

Obvykle jsou poměrně silné a mastné a přidávají se do základního oleje v určitých procentech.

Příklady: olivový, avokádový, neemový, pupalkový

3. Speciální oleje

Používají se pro určité terapeutické vlastnosti v nižších koncentracích.

Příklady: šípek, tamanu

4. Macerované  oleje

Jedná se o kombinaci nosného oleje a části rostliny.

Příklady: slunečnice, rozmarýn, heřmánek

Rostlinné oleje jsou bohaté na esenciální mastné kyseliny (EFA), fytosteroly, vitamíny rozpustné v tucích a další bioaktivní složky, které mají zvlhčující, lipidy doplňující, regenerační, antioxidační, antiseboroické a protivráskové účinky. Tvoří účinnou bariéru proti transepidermální ztrátě vody, zajišťují hydrataci a chrání pokožku před vnějšími faktory.

Vzdělávejte se v aromaterapii s námi! Seriál pro vás publikujeme zcela zdarma díky laskavé podpoře firmy Saloos.

Seznam rostlinných olejů

© Kouzlo vůní, Kateřina Svobodová

Foto: Pixabay

Kateřina Svobodová Brooker (BSc Hons, PhD)

Autorka s eukalyptovým stromem v Austrálii

Po emigraci do Británie pracovala na katedře botaniky Glasgow University a udělala doktorát na Farmaceutické fakultě se specializací na rostlinnou biochemii a využití přírodních produktů. Jako jedna z prvních byla zodpovědná za výzkum aromatických rostlin z hlediska botaniky, fyziologie, biochemie a biotechnologie, zkoumat aromatické rostliny byl její sen, za kterým si šla celou svoji kariéru.

Publikovala v odborných časopisech (přes 100 odborných a populárních článků) a měla přes 70 odborných příspěvků na mezinárodních konferencích – v Evropě, Israeli, Japonsku, Koreji, Brazilii a USA. Pracovala jako editorka pro CAB Abstracts on Aromatic and Medicinal Plants (Commonwealth Agriculture Bureau) a též jako poradce ve výboru BHTA (British Herb Trade Association).

Aktuálně žije po většinu roku v ČR a aktivně zde vyučuje při Asociaci českých aromaterapeutů. Je vdaná a má 2 syny, kteří žijí v zahraničí. Při psaní seriálu jí vypomáhá i její manžel John Brooker.

Autorkou článku je Kateřina Svobodová, předmluva: Michaela Lusílija Makulová, foto: archiv Kateřiny Svobodové.

Partnerem seriálu pro rok 2020 je firma Saloos. Díky této laskavé podpoře vám seriál přinášíme zcela zdarma.

Saloos je největší český výrobce certifikované aromaterapeutické biokosmetiky v ČR. Pro výrobu svých značkových přípravků používá výhradně rostlinné oleje lisované za studena. Jako první v ČR dokázal splnit velmi náročné podmínky certifikace a od roku 2007 je držitelem ochranné známky CPK bio. Firma Saloos vyvíjí a vyrábí přípravky s přírodním složením v nejvyšší BIO kvalitě. Posláním Saloos je přirozená péče o pokožku, jakož i dosažení celkové harmonie těla a duše.

Amazing Aromatic Plants – part XXV.

Plant based oils – carrier oils

Carrier oils are derived from various plant species. They are chemically completely different from essential oils. Carrier oils are mixed with EOs in order to dilute these, to provide a correct consistency for massage, and to facilitate the transfer of EOs through skin.

Each plant oil has its own scent, chemical characteristics, absorption rate through the skin and therapeutic benefits.

Their choice depends on the skin type and therapeutic aim.

Cold pressed oils, without any preservatives or additives, are considered the best. Macerated (infused) oils are also of high quality.

All oils should be kept cool and away from strong light, in order to slow down their oxidation and decomposition. Some oils should not be kept in the fridge (e.g.,avocado).

 

The oils can be divided, according their use, into several classes:

 • Main carrier oils (these make up 100% of the base)

Examples: jojoba, argan, almond

 • Percentage – based oils

These are usually quite thick and greasy and are added to the base oil in certain percentages

Examples: olive, avocado, neem, evening primrose

 • Speciality oils

These are used for certain therapeutic properties and are used in lower concentrations

Examples: rosehip, tamanu

 • Macerated (infused) oils

These are a combination of a carrier oil and part of a plant

Examples: sunflower, rosemary, chamomile)

Plant oils are rich in essential fatty acids (EFAs), phytosterols, fat-soluble vitamins and other bioactive constituents that have moisturizing, lipid-replenishing, regenerative, anti-oxidative, anti-seborrhoeic and anti-wrinkle effects. They form an effective barrier against transepidermal water loss, provide hydration and protect the skin against external factors.

List of plant oils

 • Almond
 • Apricot
 • Argan
 • Avocado
 • Babassu
 • Baobab
 • Blackcurrent
 • Borage
 • Castor
 • Coconut
 • Corn germ
 • Evening primrose
 • Grapeseed
 • Green coffee
 • Hemp
 • Chaulmooga
 • Jojoba
 • Kukui (candle nut)
 • Linseed
 • Macadamia
 • Marula
 • Neem
 • Nigella
 • Olive
 • Peach
 • Ricebrans
 • Rosehips
 • Sesame
 • Soybean
 • Sunflower
 • Tamanu
 • Wheatgerm

Michaela Makulová

Vnímám lidské příběhy a vplétám do nich vůně. Míchám parfémy, učím aromaterapii, inspiruji. Vystudovala jsem Institut aromaterapie v Praze. Díky své praxi jsem získala titul profesionální aromaterapeutka a mezinárodní certifikaci IFPA. Pravidelně se dále vzdělávám, aktuálně u Aromahead Institute. Jsem členka Asociace českých aromaterapeutů a akreditovaná lektorka Aromaterapie a TČM. Svět vůní je už od roku 2012 mou vášní, kterou předávám dále. Ukazuji lidem, jak vnímat rostliny skrze jejich vůni a využívat jejich účinků. Učím, jak pracovat s esenciálními oleji a vlastní myslí pro posílení zdraví a vnitřní pohodu.

Přečtěte si podobné články