Originální 15 dílný seriál psaný exklusivně pro čtenáře Kouzla vůní z pera známé české aromaterapeutky a vědecké pracovnice Kateřiny Svobodové-Brooker (BSc Hons, PhD).

Seriál publikujeme od roku 2018 v češtině a v angličtině.

Autorkou seriálu je Kateřina Svobodová Brooker (BSc Hons, PhD)

Díky laskavé podpoře partnerů seriálu, firmě Saloos a Asociaci českých aromaterapeutů, je pro vás publikován zcela zdarma.

Vzdělávejte se v aromaterapii s námi!

Antivirové účinky éterických olejů#21 Antivirové účinky éterických olejů

(článek v češtině, publ. 9.10.2020)

 • Antivirové účinky éterických olejů
 • Jak působí éterické oleje na viry
 • Chřipkové viry
 • Lidský Herpes Virus HSV-1, HSV-2 alias opar
 • Antivirový účinek éterických olejů proti covidu-19
 • Jak používat éterické oleje jako antivirotika (nejen proti covidu-19)
 • Inhibiční faktor IC50

Antiviral effects of essential oils  – part XXI.

 • Influenza viruses
 • Human Herpes Virus HSV-1,  HSV-2
 • COVID-19
 • How to use EOs as antiviral agents

(english version)

#20 Středověké aromatické a léčivé rostliny

(článek v češtině, publ. 14.9.2020)

Healing herbs and spices – part XX.

(english version)

Éterické oleje jako insekticidy#19 Jak využít éterické oleje jako insekticidy

(článek v češtině, publ. 31.7.2020)

 • Esenciální oleje jako potenciální insekticidy
 • Příklady éterických olejů používaných jako insekticidy

Insecticides – part XIX.

(english version)

Kajeput, niaouli, lemon tea tree#18 Kajeput, niaouli a lemon tea tree

(článek v češtině, publ. 30.6.2020)

 • Rod Melaleuca
 • Kajeput (Melaleuca cajuputi)
 • Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
 • Rod Leptospermum
 • Lemon tea tree (Leptospermum petersonii)

Cajeput, niaouli and lemon tea tree – part XVIII.

(english version)

#17 Tea tree jako éterický olej

(článek v češtině, publ. 28.5.2020)

 • Pěstování čajovníku
 • Éterický olej z tea tree
 • Biologická aktivita

Tea tree – part XVII.

(english version)

#16 Eukalyptus – éterický olej proti zánětům i astmatu

(článek v češtině, publ. 14.4.2020)

 • Tradiční použití eukalyptů
 • Léčba chronického zánětu rostlinnými zdroji a eukalypty
 • Eukalypty v boji proti zánětlivým procesům
 • Druhy eukalyptů, které mají vysoký obsah 1,8-cineolu

Eucalyptus – part XVI.

(english version)

#15 Výzkum aromatických a léčivých rostlin

(článek v češtině, publ. 29. 12. 2019)

Research on aromatic and medicinal plants (AMP) – part XV.

(english version)

#14 Biotechnologie a rostlinné éterické oleje

(článek v češtině, publ. 18. 12. 2019)

Biotechnology and plant essential oils – part XIV.

(english version)

#13 Původ a rozšíření aromatických rostlin

(článek v češtině, publ. 27. 8. 2019)

 • Byliny a koření z tropických a subtropických oblastí
 • Byliny a koření z oblastí mírného pásma
 • Příklad subtropických druhů rostlin
 • Příklad tropických druhů rostlin

Origin and distribution of aromatic plants – part XIII.

(english version)

 • Herbs and spices from tropical and sub-tropical regions
 • Herbs and spices from the temperate regions
 • Example of subtropical plant species
 • Example of tropical plant species

#12 Metody extrakce éterických olejů z rostlinného materiálu

(článek v češtině, publ. 7.3.2019)

 • Destilace
 • Mechanická separace (citrusové EO)
 • Extrakce rozpouštědly
 • Extrakce CO2

Methods for the extraction of EO from plant material – part XII.

(english version)

 • Distillation
 • Mechanical separation (Citrus peel oil)
 • Solvent extraction
 • CO2 extraction

#11 Sekreční struktury aromatických rostlin

(článek v češtině, publ. 23.1.2019)

 • Externí sekreční struktury
 • Glandulární žlázky
 • Výtěžnost éterických olejů
 • Interní sekreční struktury

Secretory structures of aromatic plants – part XI.

(english version)

 • External secretory structures
 • Glandular hairs
 • EO yield
 • Internal secretory structures

#10 Péče o starší osoby s aromaterapií

(článek v češtině, publ. 25.12.2018)

 • Péče o starší osoby
 • Možné využití éterických olejů pro starší osoby
 • Dávkování pro starší lidi
 • Lázeň pro krevní oběh
 • Masáž nohou pro antiseptický efekt
 • Zácpa
 • Průjem
 • Špatné trávení
 • Nespavost
 • Dýchací problémy
 • Revmatismus a artritida

Care for the elderly – part X.

(english version)

 • Possible uses of EO
 • Dosage for the elderly
 • Foot bath for blood circulation
 • Foot massage for antiseptic effect
 • Constipation
 • Diarrhoea
 • Indigestion
 • Insomnia
 • Respiratory problems
 • Rheumatism and arthiritis

#9 Stres a éterické oleje

(článek v češtině, publ. 29.11.2018)

 • Chronický stres
 • Mírný stres
 • Stres nebo klinická deprese?
 • Doplňková a alternativní medicína
 • Ostatní éterické oleje testovány a doporučeny pro snížení stresu
 • Úzkost s emoční nestabilitou a nespavostí
 • Úzkost s agitací
 • Mírná deprese
 • Placebo efekt: vítězství mysli nad hmotou?

Stress and essential oils – part IX.

(english version)

 • Chronic stress
 • Moderate stress
 • Stress or clinical depression?
 • Complementary and alternative medicine
 • Other EO tested and recommended for reducing stress
 • Anxiety with emotional instability and insomnia
 • Anxiety with agitation
 • Light depression
 • Placebo effect: Mind over matter?

#8 Imunita a éterické oleje

(článek v češtině, publ. 19.10.2018)

 • Koncept vrozené imunity
 • Koncept adaptivní imunity
 • Imunologická paměť
 • Zánět
 • Imunita a éterické oleje
 • Biologická léčba

Wound care and essential oils – part VIII.

(english version)

 • The concept of innate immunity
 • The concept of adaptive immunity
 • Immunological memory
 • Inflammation
 • Essential oils
 • Biological therapy

#7 Péče o rány s esenciálními oleji

(článek v češtině, publ. 28.9.2018)

 • Stádia hojení ran
 • Hlavní cíle při hojení ran
 • Esenciální oleje a hojení ran

Wound care and essential oils – part VII.

(english version)

 • The stages of wound healing
 • The main objectives of wound management
 • Essential oils and wound healing

#6 Rostliny vonící po citronech

(článek v češtině, publ. 22.8.2018)

 • Citronová vůně
 • Rostlinný původ citronové vůně
 • Citrusové druhy
 • Složení citronové vůně
 • Klasifikace citrusových vůní
 • Chtěli byste znát nějaká čísla?
 • Hlavní vlastnosti citronových voňavých olejů

Lemon Scented Plants – part VI.

(english version)

 • Lemon-like fragrance
 • Plant variability
 • Citrus species
 • Composition of lemon fragrance
 • Would you like to see some numbers?
 • Main properties of lemon scented oils

#5 Co ovlivňuje kvalitu a vůni esenciálních olejů?

(článek v češtině, publ. 24.7.2018)

 • Ontogeneze
 • Stabilní zdroj semen, řízků nebo jiných propagulů
 • Pěstování: výsadba, agronomie
 • Složení půdy, nadmořská výška, sezónní a klimatické změny
 • Posklizňová technologie: sušení, zpracování, destilace a skladování
 • Šlechtění rostlin pro éterické oleje

Essential oils – what influences their quality and fragrance? – part V.

(english version)

 • Life ontogeny
 • Stable supply of uniform seeds, cuttings or other propagules
 • Cultivation: planting, husbandry (fertilization, water regime, herbicides, pesticides, harvesting)
 • Nature of soil, altitude, seasonal and climatic changes (sun radiation, rain, day-length)
 • Postharvest technology: drying, handling, processing, distilling and storage
 • Breeding of EO plants

#4 Trh, ceny a falsifikace

(článek v češtině, publ. 26.6.2018)

 • 100% přírodní esenciální oleje
 • Marketing éterických olejů
 • Ceny éterických olejů
 • Etikety na lahvičkách éterických olejů
 • Falzifikace éterických olejů

Markets, prices and falsification – part IV.

(english version)

 • 100% natural essential oils
 • Marketing of EO
 • Labels on EO flasks

#3 Globální trh s esenciálními oleji

(článek v češtině, publ. 31.5.2018)

 • Trh s esenciálními oleji
 • Standardy a certifikační organizace
 • Syntetické éterické oleje
 • Marketing a “terapeutická kvalita” éterických olejů

Global market with essential oils – part III.

(english version)

 • Standards and Certification Organizations
 • Synthetic EO
 • Marketing

#2 Zdroje esenciálních olejů

(článek v češtině, publ. 25.4.2018)

 • Kultivace nebo sběr rostlin z volné přírody?
 • Pěstování aromatických rostlin
 • Sbírání aromatických rostlin v přírodě
 • Aromatické rostliny na Madagaskaru
 • Složitost pěstování aromatické rostliny

Sources of essential oils – part II.

(english version)

 • Cultivation or collection of plants from the wild?
 • Cultivation of aromatic plants
 • Collection of plants in nature
 • Madagascar indigenous flora
 • Complexity of cultivating an aromatic plant

#1 Úvod do éterických olejů

(článek v češtině, publ. 20.3.2018)

 • Dějiny éterických olejů
 • Původ a využití éterických olejů
 • Přirozená funkce éterických olejů v rostlinách
 • Biosyntéza éterických olejů

Introduction to essential oils – part I.

(english version)

 • History of Essential Oils
 • Origin and Uses of Essential Oils
 • Natural Role of Essential Oils in Plants
 • Biosynthesis of Essential Oils

Kateřina Svobodová vydala svoji novou knihu! Jukněte

Fascinující svět aromatických rostlin v obrazech

Antivirový účinek ÉO proti covid-19
Antivirový účinek ÉO proti covid-19
Antivirový účinek ÉO proti chřipce
Antivirový účinek éterických olejů proti oparu
Exotické léčivé rostliny používané ve farmacii
Tea tree olej
Výtěžnost Tea tree z 1 hektaru
Eukalypty ve farmacii
Výtěžnost eukalyptu z 1 hektaru
# 15 Éterické oleje pro starší osoby: dýchání
# 14 Éterické oleje pro starší osoby: zácpa
# 14 Éterické oleje pro starší osoby: trávení
# 14 Éterické oleje pro starší osoby: nespavost
# 13 Éterické oleje při stresu a nespavosti
# 14 Éterické oleje při stresu a mírné depresi
# 12 Éterické oleje podporující imunitu
# 11 Éterické oleje vhodné pro hojení ran
# 10 Výtěžnost pomerančového květu neroli
# 9 Z jakých druhů byly vyšlechtěny citrusy?
# 8 Rostliny s citronovou vůní
# 7 Co ovlivňuje kvalitu éterických olejů?
# 6 Přídavné látky v éterických olejích
# 5 Výtěžnost růže damašské
# 4 Výtěžnost meduňky lékařské
# 3 Objem prodeje éterických olejů
# 2 Výtěžnost majoránky z 1 hektaru
# 1 Výtěžnost éterických olejů
Nový seriál je publikován díky laskavé podpoře našich partnerů. Partnerem seriálu pro rok 2018 je firma Saloos a partnerem seriálu pro rok 2019 je Asociace českých aromaterapeutů, děkujeme!

Zaujal vás náš seriál?

Sdílejte bannery seriálu na svých stránkách (stahujte zde)