Fascinující svět aromatických rostlin (seriál)

Pro letošní a příští rok 2018 – 2019 jsme pro vás připravili 15 dílů originálního seriálu psaného exklusivně pro čtenáře Kouzla vůní z pera známé české aromaterapeutky a vědecké pracovnice Kateřiny Svobodové-Brooker (BSc Hons, PhD).

Každý měsíc se můžete těšit na jedno zajímavé odborné téma. V roce 2018 nás čeká 10 částí určených pro širokou veřejnost a v roce 2019 seriál rozšíří 5 částí psaných spíše pro odborníky. Seriál publikujeme v češtině a v angličtině.

Autorkou seriálu je Kateřina Svobodová Brooker (BSc Hons, PhD)

Díky laskavé podpoře partnerů seriálu, firmě Saloos a Asociaci českých aromaterapeutů, je pro vás publikován zcela zdarma. Všechny články seriálu najdete také zde.

Vzdělávejte se v aromaterapii s námi!

Kateřina Svobodová vydává svoji novou knihu! Jukněte

#8 Imunita a éterické oleje

(článek v češtině, publ. 19.10.2018)

 • Koncept vrozené imunity
 • Koncept adaptivní imunity
 • Imunologická paměť
 • Zánět
 • Imunita a éterické oleje
 • Biologická léčba

Wound care and essential oils – part VII.

(english version)

 • The concept of innate immunity
 • The concept of adaptive immunity
 • Immunological memory
 • Inflammation
 • Essential oils
 • Biological therapy

#7 Péče o rány s esenciálními oleji

(článek v češtině, publ. 28.9.2018)

 • Stádia hojení ran
 • Hlavní cíle při hojení ran
 • Esenciální oleje a hojení ran

Wound care and essential oils – part VII.

(english version)

 • The stages of wound healing
 • The main objectives of wound management
 • Essential oils and wound healing

#6 Rostliny vonící po citronech

(článek v češtině, publ. 22.8.2018)

 • Citronová vůně
 • Rostlinný původ citronové vůně
 • Citrusové druhy
 • Složení citronové vůně
 • Klasifikace citrusových vůní
 • Chtěli byste znát nějaká čísla?
 • Hlavní vlastnosti citronových voňavých olejů

Lemon Scented Plants – part VI.

(english version)

 • Lemon-like fragrance
 • Plant variability
 • Citrus species
 • Composition of lemon fragrance
 • Would you like to see some numbers?
 • Main properties of lemon scented oils

#5 Co ovlivňuje kvalitu a vůni esenciálních olejů?

(článek v češtině, publ. 24.7.2018)

 • Ontogeneze
 • Stabilní zdroj semen, řízků nebo jiných propagulů
 • Pěstování: výsadba, agronomie
 • Složení půdy, nadmořská výška, sezónní a klimatické změny
 • Posklizňová technologie: sušení, zpracování, destilace a skladování
 • Šlechtění rostlin pro éterické oleje

Essential oils – what influences their quality and fragrance? – part V.

(english version)

 • Life ontogeny
 • Stable supply of uniform seeds, cuttings or other propagules
 • Cultivation: planting, husbandry (fertilization, water regime, herbicides, pesticides, harvesting)
 • Nature of soil, altitude, seasonal and climatic changes (sun radiation, rain, day-length)
 • Postharvest technology: drying, handling, processing, distilling and storage
 • Breeding of EO plants

#4 Trh, ceny a falsifikace

(článek v češtině, publ. 26.6.2018)

 • 100% přírodní esenciální oleje
 • Marketing éterických olejů
 • Ceny éterických olejů
 • Etikety na lahvičkách éterických olejů
 • Falzifikace éterických olejů

Markets, prices and falsification – part IV.

(english version)

 • 100% natural essential oils
 • Marketing of EO
 • Labels on EO flasks

#3 Globální trh s esenciálními oleji

(článek v češtině, publ. 31.5.2018)

 • Trh s esenciálními oleji
 • Standardy a certifikační organizace
 • Syntetické éterické oleje
 • Marketing a “terapeutická kvalita” éterických olejů

Global market with essential oils – part III.

(english version)

 • Standards and Certification Organizations
 • Synthetic EO
 • Marketing

#2 Zdroje esenciálních olejů

(článek v češtině, publ. 25.4.2018)

 • Kultivace nebo sběr rostlin z volné přírody?
 • Pěstování aromatických rostlin
 • Sbírání aromatických rostlin v přírodě
 • Aromatické rostliny na Madagaskaru
 • Složitost pěstování aromatické rostliny

Sources of essential oils – part II.

(english version)

 • Cultivation or collection of plants from the wild?
 • Cultivation of aromatic plants
 • Collection of plants in nature
 • Madagascar indigenous flora
 • Complexity of cultivating an aromatic plant

#1 Úvod do éterických olejů

(článek v češtině, publ. 20.3.2018)

 • Dějiny éterických olejů
 • Původ a využití éterických olejů
 • Přirozená funkce éterických olejů v rostlinách
 • Biosyntéza éterických olejů

Introduction to essential oils – part I.

(english version)

 • History of Essential Oils
 • Origin and Uses of Essential Oils
 • Natural Role of Essential Oils in Plants
 • Biosynthesis of Essential Oils

Fascinující svět aromatických rostlin v obrazech

# 12 Éterické oleje podporující imunitu
# 11 Éterické oleje vhodné pro hojení ran
# 10 Výtěžnost pomerančového květu neroli
# 9 Z jakých druhů byly vyšlechtěny citrusy?
# 8 Rostliny s citronovou vůní
# 7 Co ovlivňuje kvalitu éterických olejů?
# 6 Přídavné látky v éterických olejích
# 5 Výtěžnost růže damašské
# 4 Výtěžnost meduňky lékařské
# 3 Objem prodeje éterických olejů
# 2 Výtěžnost majoránky z 1 hektaru
# 1 Výtěžnost éterických olejů

Sledujte také Aroma-okénko Kateřiny Svobodové na našem facebooku

Nový seriál je publikován díky laskavé podpoře našich partnerů. Partnerem seriálu pro rok 2018 je firma Saloos a partnerem seriálu pro rok 2019 je Asociace českých aromaterapeutů, děkujeme!

Zaujal vás náš seriál?