Robert Tisserand: Proč je bezpečnost v aromaterapii důležitá?

První ze série překladů článků Roberta Tisseranda, publikovaných na stránkách the Tisserand Institute v angličtině. Překládá pro vás Hana Viola Bělíková.

Éterické oleje jsou sice přírodní látky, nicméně přírodní nemusí nutně znamenat bezpečné. Příroda je plná jedovatých rostlin (rulík zlomocný, oměj, náprstník, chrastoun, atd.), a to se ani nezmiňuji o pavoucích, hadech, štírech a dalších jedovatých zvířatech. Přírodní olej z hořkých mandlí obsahuje kyanid, a proto se od roku 1890 nesmí prodávat, pokud z něj není jedovatá složka odstraněna. Před zákazem byl mandlový olej snadno dostupnou cestou k sebevraždě – stačilo si v lékárně opatřit 30ml lahvičku.

To je samozřejmě extrémní případ, nicméně éterické oleje s sebou nesou nejedno potenciální riziko. Problémy mohou způsobovat při interakci s léky, mohou být toxické pro vývoj lidského plodu, pro játra či nervovou soustavu. Nejčastějším a nejzjevnějším bezpečnostním problémem jsou však nežádoucí kožní reakce. A nejzranitelnější skupinu představují děti do věku šesti let.

(Úvodní foto: Jedna z nejjedovatějších rostlin, Rulík zlomocný (Atropa belladonna))

Krátký exkurz do historie

Již více než třicet let je bezpečnost nedílnou součástí mé práce. Když jsem se na konci 60. let začal věnovat aromaterapii, o rizicích nikdo nemluvil, a to z prostého důvodu – v té době neexistoval téměř žádný výzkum. To se však změnilo na začátku 70. let se založením Mezinárodní asociace pro vůně (International Fragrance Association, IFRA), která postupně vydávala bezpečnostní listy jak pro celé éterické oleje, tak pro jednotlivé vonné složky.

První publikace o bezpečnosti éterických olejů

Cítil jsem povinnost předávat informace o bezpečnosti dál, a tak jsem v roce 1985 ve vlastním nákladu vydal útlou knížku: Bezpečnostní manuál pro éterické oleje (The Essential Oil Safety Data Manual). Vycházel jsem převážně z bezpečnostních monografií IFRA. V roce 1995 jsem společně s Tonym Baláscem napsal mnohem podrobnější knihu, Bezpečnost éterických olejů (Essential Oil Safety), která v mnohém překračovala rozsah monografií IFRA. V roce 2014 byla vydána výrazně rozšířená edice stejné knihy – na té jsme se spoluautorem Rodney Young pracovali usilovně dvanáct let. Během té doby se objevilo mnoho nových vědeckých studií, a my tak mohli některé bezpečnostní pokyny IFRA účelně kritizovat.

(Mezi kritiku postupu IFRA patří například to, že je zbytečně komplikovaný a příliš se spoléhá na studie, testující jednotlivé složky na zvířatech, ze kterých pak vyvádí důsledky pro celé éterické oleje a jejich působení na člověka. To je však spíše akademická otázka – faktem zůstává, že mnoho éterických olejů představuje pro lidský organismus reálné riziko. A velká část informací, které IFRA publikuje v oblasti rizika pro pokožku, je opravdu založena na testování kompletních éterických olejů na lidech.)

Essential Oil Safety, 2e, 780 stran manuálu pro bezpečné použití éterických olejů

Chci tím jen říci, že před téměř šedesáti lety jsme toho o aromaterapii a jejím bezpečném užití mnoho nevěděli. Ale situace se dramaticky změnila, a samozřejmě se vyvíjí i nadále.

Máme k dispozici velký objem vědeckých poznatků, dokazujících jak přínos éterických olejů, tak jejich potenciální rizika. A stává se, že obě působení jdou ruku v ruce: například oregano zabíjí bakterie narušením buněčné stěny, ale stejně působí i na buňky pokožky, což se projevuje podrážděním. V takové situaci je potom třeba najít optimální ředění, tedy použít takové množství, které nás zbaví nechtěných mikrobů, ale zároveň jen minimálně podráždí kůži.

Tip redakce: přečtěte si rozhovor s Robertem Tisserandem, položily jsme mu 7 otázek.

Nutnost seberegulace

Aromaterapie dnes čelí nárůstu počtu nežádoucích událostí – nežádoucích kožních reakcí nebo otrav – což je důsledkem narůstající popularity éterických olejů. Přidejme k tomu nijak nepodložená tvrzení, že éterické oleje dokáží mávnutím kouzelného proutku vyléčit i nejzávažnější choroby, a rázem je v sázce reputace aromaterapie, stejně jako nevyhnutelný zásah regulačních orgánů. S tím mají evropští aromaterapeuti již své zkušenosti.

Daleko lepší cestou je regulace zevnitř. Parfumérský průmysl toho dosáhl prostřednictvím již zmiňované asociace IFRA, avšak na světě neexistuje profesionální aromaterapeutická asociace, která by se postavila za bezpečnostní pokyny. Prodejci éterických olejů až na výjimky zcela ignorují standardy IFRA (které byly stanoveny na ochranu spotřebitelů před nežádoucími kožními reakcemi), a každá firma má svůj vlastní systém označování olejů. Nelze svalovat vinu na spotřebitele, který jen postupuje podle pokynů výrobce.

Konkrétním příkladem je instrukce „ředit ve frakcionovaném kokosovém oleji“, což je pro některé oleje zcela nedostačující informace. IFRA uvádí, že olej hřebíčku by neměl být v tělových olejích a krémech obsažen v koncentraci vyšší než 0,5% a skořice dokonce 0,1%. Tisserand Institute provedl v roce 2015 průzkum, na základě kterého jsme zjistili, že pouhých 17 % respondentů, u kterých došlo ke kožní reakci, aplikovalo éterický olej skořice na pokožku ředěný. Většina z nich olej nenaředila dostatečně.

Druhá edice knihy Bezpečnost éterických olejů (Essential Oil Safety, 2nd edition) by mohla být základem bezpečnostních pokynů pro celou aromaterapii. Koneckonců jediné dostupné alternativy jsou pokyny IFRA a EU, které jednak nejsou pro aromaterapii dostačující, a jednak jsou v mnoha případech zbytečně striktní.

Zpráva amerických toxikologických center

První graf ukazuje počet nežádoucích událostí způsobených éterickými oleji, které byly nahlášeny některému z toxikologických center v USA. Většinou nejde o nic vážného, a také se jedná o nehody, avšak u dětí do věku šesti let vidíme znepokojující vzestupný trend ve srovnání se staršími dětmi nebo dospělými. Z toho můžeme vyvozovat, že se z dětí stávají „oběti“ mohutného růstu odvětví aromaterapie, jehož ekonomický objem se na světě ročně pohybuje v řádu miliard dolarů.

Počet hlášených případů v letech 1995 až 2014. Modře jsou označeny nežádoucí reakce u dětí do šesti let věku.

Přestože v roce 2014 došlo k nahlášení téměř 9000 incidentů spojených s éterickými oleji, většina z nich, ostatně jako v předchozích letech, neměla žádný důsledek. To v řeči toxikologických center znamená, že nešlo o nic závažného. Graf č. 2 ukazuje celkové počty skutečných nežádoucích událostí, tedy těch, které důsledek měly, pro všechny věkové skupiny. V roce 2014 to bylo 2413. Opět, většina z nich byla klasifikována jako nezávažné (z možné stupnice „nezávažné“, „středně závažné“, „závažné“ a „úmrtí“. Úmrtí jsou ú éterických olejů velmi vzácným jevem, a vyskytují se maximálně jednou za pár let.) Je možné, že velký podíl na těchto „nezávažných“ hlášených událostech mají kožní reakce.

Počet nezávažných incidentů (žlutá) ve srovnání s celkovým počtem nahlášených případů (modrá) v letech 1995 až 2014.

Smutnou pravdou je, že by se většině nežádoucích událostí dalo předejít, pokud by existovaly široce dostupné bezpečnostní pokyny, kterými by se všichni také řídili. Často slýchám kritiku ve smyslu „lidé ale obaly nečtou“, což je samozřejmě do jisté míry pravda, ale rozhodně to není dostatečný argument pro to nepodnikat žádné kroky.

U dětí do šesti let je většina otrav způsobena náhodným požitím éterických olejů, a tomu se dá velmi snadno zabránit. Malé děti by s éterickými oleji neměly vůbec manipulovat. Oleje by měly být uloženy mimo jejich dosah, v lahvičkách s bezpečnostními uzávěry, které by měly být povinné pro všechny éterické oleje.

Můžeme říci, že éterické oleje jsou mnohem bezpečnější než léky na předpis, což je ve většině pravda. Nic to však nemění na tom, že v USA denně šest lidí zažije nežádoucí reakci na éterické oleje. A to počítáme jen ty, které jsou nahlášeny na toxikologická centra. Já osobně jsem často kontaktován v souvislosti s nežádoucími účinky, ale ne všichni tito lidé se nutně dostali do statistik. Šest reakcí za den je tedy spíše podhodnocené číslo – dá se předpokládat, že realitě bude blíže oněch 9000 celkových hlášení na toxikologické centrum, což by znamenalo 25 reakcí denně. Ale je také možné, že je to číslo mnohem vyšší.

Popularita aromaterapie neustále narůstá, a tak není překvapivý ani počet narůstajících nežádoucích reakcí. To však znamená, že musíme být obzvláště opatrní, a to zejména u malých dětí, ale nejen u nich. Jinak bude počet zasažených osob nadále narůstat, což povede k regulaci a výraznému omezování aromaterapie jako takové.

Příští měsíc pokračujeme dalším odborným článkem – posvítíme si na mátu!

Autorem článku je Robert Tisserand – Tisserand Institute, překlad: Hana Viola Bělíková, Jazykové korektury: Veronika Votavová. Úvodní foto: Wikimedia Commons. Původní text: Why safety is important

Článek byl publikován díky laskavé podpoře firmy Saloos, děkujeme!

Saloos je největší český výrobce certifikované aromaterapeutické biokosmetiky v ČR. Pro výrobu svých značkových přípravků používá výhradně rostlinné oleje lisované za studena. Jako první v ČR dokázal splnit velmi náročné podmínky certifikace a od roku 2007 je držitelem ochranné známky CPK bio. Firma Saloos vyvíjí a vyrábí přípravky s přírodním složením v nejvyšší BIO kvalitě. Posláním Saloos je přirozená péče o pokožku, jakož i dosažení celkové harmonie těla a duše.

Další díly seriálu:

Hana Viola Bělíková

Hana je překladatelka a tlumočnice, která se k aromaterapii a vůním dostala vlastně náhodou. V roce 2014 tlumočila seminář Roberta Tisseranda v Praze. Seminář pro ni byl přelomem jak v osobním, tak profesním životě a z Hany se stal „čarodějův učeň“ – již téměř tři roky působí v Tisserand Institute, kde se také intenzivně se vzdělává v aromaterapii. Spíše než terapeutická praxe ji zajímá jak to všechno vlastně funguje.

Co o sobě říká? „Zeptejte se mě, co si myslím o kouzlech a magii a já vám předložím vědeckou studii. Rostliny vytvářejí silice, sofistikovaný systém obrany zcela přesně naladěný na potřeby té které rostliny na tom kterém místě – a my máme možnost pozorovat, jak molekuly těchto silic působí na naše tělo i mysl. Mým cílem je ovládnout kouzla vůní prostřednictvím vědeckého pochopení principů jejich působení.“

Přečtěte si podobné články

%d bloggers like this: